whatsapp dan
görüşelim

TÜRK BAYRAĞI

Türk bayrağı, 1982 Anayasasının 3. maddesinde "şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır."
Türk Bayrakları Örnekleri

Türk Bayrağı Ölçüleri

10x15cm Türk Bayrağı
12x18cm Türk Bayrağı
15x22.5cm Türk Bayrağı
20x30cm Türk Bayrağı
30x45cm Türk Bayrağı
40x60cm Türk Bayrağı
50x75cm Türk Bayrağı
60x90cm Türk Bayrağı
70x105cm Türk Bayrağı
80x120cm Türk Bayrağı
100x150cm Türk Bayrağı
120x180cm Türk Bayrağı
150x225cm Türk Bayrağı
200x300cm Türk Bayrağı
300x450cm Türk Bayrağı
400x600cm Türk Bayrağı
500x750cm Türk Bayrağı
600x900cm Türk Bayrağı
800x1200cm Türk Bayrağı
900x1350cm Türk Bayrağı
1000x1500cm Türk Bayrağı
1200x1800cm Türk Bayrağı

Türk Bayrağı Fiyatları

10x15cm Türk Bayrağı...………...15 TL,
12x18cm Türk Bayrağı...………...20 TL,
15x22.5cm Türk Bayrağı...………25 TL,
20x30cm Türk Bayrağı...………...30 TL,
30x45cm Türk Bayrağı...………...40 TL,
40x60cm Türk Bayrağı...………...75 TL,
50x75cm Türk Bayrağı...………...75 TL,
60x90cm Türk Bayrağı...………...90 TL,
70x105cm Türk Bayrağı...……….105 TL
80x120cm Türk Bayrağı...……….120 TL,
100x150cm Türk Bayrağı...……..200 TL,
120x180cm Türk Bayrağı...……..250 TL,
150x225cm Türk Bayrağı...……..400 TL,
200x300cm Türk Bayrağı...……..700 TL,
300x450cm Türk Bayrağı...……..1100 TL,
400x600cm Türk Bayrağı...……..1800 TL,
500x750cm Türk Bayrağı...……..2750 TL,
600x900cm Türk Bayrağı...……..3250 TL,
800x1200cm Türk Bayrağı...……7000 TL,
900x1350cm Türk Bayrağı...……9750 TL,
1000x1500cm Türk Bayrağı...…..10500 TL,
1200x1800cm Türk Bayrağı...….15000 TL,

Türk Bayrağı Kullanımı

          Türk bayrağı ve özel bayrakların standartlarını, bayrağın hangi kumaşlardan yapılacağını, hangi kapalı yerlere konulacağını, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağını, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yerlerde ne zaman ve nasıl çekileceğini, nasıl katlanacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzer birliklerinde ve Türk bandıralı ticaret gemilerinde bayrak çekme ve indirme zamanlarını, Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak törenlere dair hususları, kimlerin tabutlarına Bayrak örtülebileceğini ulusal geleneklere göre bayrağın diğer kullanılma şekli ve yerleri ile Türk Bayrağı Kanununun uygulanmasına dair diğer esaslar da 25.01.1985 tarihli “Türk Bayrağı Tüzüğü” ne göre belirlenmiştir.
Türk bayrağı
Türk Bayrağı Kullanım Yasakları
          Türk bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez,  saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bunlar 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununa göre belirlenmiştir.